medewerkers

Bij de FD Mediagroep werken 286 professionals elke dag met veel energie aan hoogstaande producten en kwalitatieve journalistiek.
De medewerkers van de 
FD Mediagroep helpen ondernemers, bestuurders en beslissers elke dag weer hun zakelijke beslissingen te nemen. Dit doen zij door 

onafhankelijk nieuws te 
leveren, kwalitatief hoog-staande producten en dien-sten te leveren en toegang te bieden tot netwerken.  
• Dankzij de acquisitie van 
  Pensioen Pro en Energeia 
  kwamen er 10 fte bij. 
• Voor 2015 worden geen 
  significante personele 
  mutaties verwacht.