kerncijfers

De netto omzet van de FD 
Mediagroep steeg in 2014 met

6,4% tot 64,1 mln euro.


• De organische omzetstijging 
   was 5,0%.
• Organische omzetstijging te 
   danken aan:
   - aantrekkende advertentie-
     markt tweede helft 2014;
  - sterke ontwikkeling dochter 
    Company.info.
• De EBITA steeg met 45,6%.